پردازش اندیشان راد سامان در تاریخ 1387/10/16 با شماره ثبت34825 تاسیس گردیده و با دانش فنی و به روز خود در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به فعالیت می پردازد.