برگزارش همایش سپیدار مشهد با اعطای کد تخفیف

با همت شرکت سپیدار سیستم آسیا و همچنین شرکت پردازش اندیشان نماینده شهر مشهد ، همایش سپیدار مشهد در تاریخ 24 خرداد ماه 1402 برگزار شد.

این همایش با موضوع آموزش اظهارنامه مالیاتی 1402 در محل سالن آمفی تاتر دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

  • به کلیه شرکت کنندگان در این همایش به پاس قدردانی از حضور پر مهر شان ، کد تخفیف ده درصد خرید محصولات سپیدار به مدت ده روز ( معتبر تا 3 تیرماه 1402 ) اعطا کردیده است.
  • برای دریافت و خرید نرم افزار با این کد تخفیف میتوانید از فرم مشاوره خرید نرم افزار و کد معرف 0324 استفاده کنید.

ادامه مطلب